Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Banery
Reklama
Reklama
Reklama

Przejście - Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Wypadków i Katastrof Komunikacyjnych oraz Przemocy
 
dane teleadresowe

Prośba do sądów o przekazywanie nawiązek na wsparcie powstającego pierwszego w Polsce Centrum Terapii po Traumie


Przejście - Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Wypadków i Katastrof Komunikacyjnych oraz Przemocy

KRS 0000340292

Nip 8733208545
Regon 121055190

Adres do korespondencji
Zabawa 2
33- 133 Wał Ruda

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
telefon 14.6781448

konto bankowe
ING Bank Śląski O/Tarnów
80 1050 1562 1000 0090 7077 8056

Prośba do sądów o przekazywanie nawiązek na wsparcie powstającego pierwszego w Polsce Centrum Terapii po Traumie
Prezes Sądu Rejonowego 

Zwracamy się do Państwa z uprzejma prośbą o wzięcie pod uwagę naszego Stowarzyszenia, jako podmiotu, na rzecz którego mogą być zasądzane nawiązki i świadczenia pieniężne, o których mowa w art. 47 i 49 i art. 57a§2 Kodeksu Karnego. „Przejście Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Wypadków Drogowych i Przestępstw” zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Stowarzyszeń pod numerem 0000340292 oraz decyzją Ministra Sprawiedliwości nr DWOiP I 527-7/10 zostało wpisane do wykazu organizacji uprawnionych do otrzymywania świadczeń pieniężnych i nawiązek Ministerstwa Sprawiedliwości.
Podstawowym celem statutowym jest szeroko rozumiana pomoc ofiarom wypadków drogowych i przestępstw przeciwko zdrowiu i życiu. Stowarzyszenie aktywnie współtworzy rządowy program „Ofiary Wypadków Drogowych-Nasza Wspólna Odpowiedzialność”, którego założenia przedstawił Minister Sprawiedliwości, Pan Krzysztof Kwiatkowski w dniu 13 listopada 2009 r. W ramach tego programu w Zabawie, która jest siedzibą Stowarzyszenia powstaje pierwszy w Polsce i Unii Europejskiej Ośrodek Pomocy w Wychodzeniu z Traumy-Pomnik Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych. Pragniemy, aby Ośrodek dla tych, którzy w wyniku wypadków lub przestępstw ponieśli największą stratę, jaką jest śmierć osoby bliskiej mieli swoje miejsce. Mamy nadzieję, że przekazywane na naszą rzecz świadczenia i nawiązki pozwolą na sfinansowanie budowy tak potrzebnego ofiarom przestępstw pozwalającego na ograniczenie zakresu degradacji ich życia.
Zabawa koło Tarnowa jest również miejscem, gdzie od dwóch lat odbywają się ogólnopolskie uroczystości związane ze Światowym Dniem Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych. W ramach zeszłorocznych obchodów, które miały miejsce 15 listopada 2009 r., kamień węgielny pod budowę Ośrodka wmurowali Minister Sprawiedliwości i Rzecznik Praw Obywatelskich. Również w tym roku Stowarzyszenie „Przejście” będzie współorganizatorem – wspólnie między innymi z Ministerstwem Sprawiedliwości, MSW i A, Ministerstwem Infrastruktury, Ministerstwem Edukacji, Ministerstwem Zdrowia, Rzecznikiem Praw Obywatelskich i Episkopatem będzie organizatorem ogólnopolskich uroczystości związanych ze Światowym Dniem Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych. Mamy nadzieję, że w ramach tych obchodów będzie możliwe odsłonięcie Pomnika Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych, który jest integralną częścią Ośrodka Pomocy w Wychodzeniu z Traumy. Mamy nadzieję, że tego typu inicjatywa, która związana jest bezpośrednio z pomocą ofiarom przestępstw i wychodzi naprzeciw ich oczekiwaniom spotka się z Państwa zainteresowaniem i pozwoli na zasądzanie na rzecz Stowarzyszenia świadczeń i nawiązek, o których mowa w art. 47 i 49 kk.
Poza budową Ośrodka Pomocy w Wychodzeniu z Traumy „Przejście-Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Wypadków Drogowych i Przestępstw” organizuje dla pokrzywdzonych następujące formy pomocy:
1. Pomoc psychologiczną.
2. Pomoc prawną, zarówno w postępowaniach karnych, jak i przy dochodzeniu odszkodowań.
3. Pomoc przy organizacji opieki medycznej.
4. Pomoc finansową (w uzasadnionych przypadkach)
Stowarzyszenie ściśle współpracuje z Ministerstwem Sprawiedliwości jak i innymi organizacjami pozarządowymi, w tym przede wszystkim „Alter Ego – Stowarzyszeniem Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach i Kolizjach Drogowych”. Prezes Stowarzyszenia jest równocześnie członkiem Rady do spraw Pokrzywdzonych Przestępstwem przy Ministrze Sprawiedliwości.

Świadomi wielkości i odpowiedzialności podejmowanego zadania zwracamy się 
z prośbą o zainteresowanie się tą ideą przedstawioną w szczegółach na stronie www.pz.lap.pl 
i wsparcie realizacji tego zadania.Co już robimy


1. W 2008 r. był w Zabawie obchodzony Światowy dzień pamięci ofiar wypadków drogowych oraz został przez ks. Nuncjusza Apostolskiego w Warszawie abpa Józefa Kowalczyka poświęcony plac pod budowę pomnika ofiar wypadków drogowych i przemocy.
2. Została założona księga pamięci ofiar wypadków drogowych umieszczona jest w kościele, każdego dni pali się przy niej świeca – księga ciągle się rozwija nowe karty pamięci tworzą księgę.
3. Każdego 18 go dnia miesiąca prowadzona jest o godz. 15.00 droga krzyżowa szlakiem męczeństwa bł. Karoliny na której gromadzi się od 1000 do 3000 osób i wspominamy ofiary wypadków drogowych oraz modlimy się w ich intencji oraz osób cierpiących z powodu śmierci najbliższych.
4. Od 3 lat propagujemy ideę aby w tym dniu (18 każdego miesiąca) zapalić światło na zewnątrz domu (znicz postawiony na parapecie okna) jako świadectwo pamięci o tych którzy odeszli oraz solidarności z ofiarami wypadków drogowych i przemocy.
5. Każdego 18 dnia miesiąca w domu parafialnym, godzinę przed drogą krzyżową oraz podczas jej trwania ok. 1,5 godz. psychologowie oraz wyznaczeni kapłani rozmawiają z uczestnikami spotkania a jeśli tego wymaga sytuacja kierują do poradni.
6. Każdego 10 dnia miesiąca odprawiana jest o godz. 17.00 Msza św. w czasie której polecane są także ofiary wypadków drogowych i ich rodziny – jest to także możliwość dla rodzin aby w tym dniu wspomnieć konkretną osobę np. w rocznicę śmierci lub innej okoliczności która mobilizuje rodzinę do szczególnej obecności.
7. Zostało zarejestrowane stowarzyszenie, które będzie prowadziło budowę i działalność ośrodka.
8. Został zaprojektowany przez artystę rzeźbiarza dra Jacka Kucabę, pomnik o nazwie Przejście poświęcony ofiarom wypadków drogowych i przemocy. 
9. Projektowany jest budynek dla prowadzenia terapii po traumie. Aktualnie jest w fazie koncepcyjnej.
10. 15 XI 2009 r. został wmurowany kamień węgielny pod pomnik Przejście i zostały rozpoczęte prace budowlane.
11. Zostały posadzone drzewa upamiętniające ofiary wypadków drogowych w poszczególnych latach począwszy od roku 1987.
12. Dysponujemy terenem pod budowę centrum terapii po traumie.

Plany
1. Nawiązać bliższą współpracę z organizacjami i ośrodkami zajmującymi się losami ofiar wypadków drogowych i przestępstw.
2. W każdą trzecią niedzielę listopada organizować Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych.
3. Przy współpracy kościoła i mediów podjąć inicjatywę wyjaśnienia znaczenia krzyża w obliczu śmierci i godnego miejsca dla niego po to aby szanując wolę osób cierpiących z powodu straty najbliższych, zaproponować złożenie krzyży z miejsc wypadków przy pomniku w Zabawie.
4. Każdego roku w Światowy Dzień Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych sadzić drzewa aby nie tylko upamiętniały tych którzy zginęli ale były formą edukacji w dla osób uczestniczących w ruchu drogowym.
5. Wybudować ośrodek terapii po traumie w Zabawie, który będzie kompleksowo realizował następujące rodzaje terapii:
- rehabilitacja po traumie – terapia prowadzona przez psychologów i lekarzy
- rehabilitacja fizyczna – terapia prowadzona przez rehabilitantów – NFZ
- odnowa biologiczna – terapia na bazie miejscowych ekologicznych produktów
- wsparcie psychologiczne dla młodzieży – turnusy wakacyjne
- oddział Ośrodka Interwencji Kryzysowej

Centrum Terapii mogłoby współpracować z istniejącymi już ośrodkami:
Powiatowym Centrum Pomocy rodzinie w Tarnowie
Małopolskim Ośrodkiem Ruchu Drogowego
Ośrodkiem Rehabilitacyjnym Caritas dla Dzieci Niepełnosprawnych w Jadownikach
Niepublicznym Ośrodkiem Zdrowia w Zabawie
Poradniami zdrowia Psychicznego w Tarnowie i Bochni

Ośrodek będzie położony w pobliżu:
Kompleksu leśnego – lasy radłowskie przechodzący w Puszcze Niepołomicką
Akwenów wodnych pożwirowych (na terenie Zabawy, Wał Rudy oraz Radłowa)
Stadniny koni w Klikowej 
Basenu krytego w Jadownikach (9 km) Dąbrowie Tarnowskiej i Tarnowie (20 km)
 

 

Rodziny ofiar wypadków drogowych będą mogły znaleźć pomoc w Wał Rudzie. Właśnie tam, blisko domu bł. Karoliny ma powstać Centrum Leczenia Traumy. Projekt budowy ośrodka jest już gotowy. Zostanie oficjalnie zaprezentowany podczas obchodów Światowego Dnia Pamięci w Zabawie

Relacja RDN Małopolska